Szczeciński Szybki Tramwaj - strona główna
Odwołanie do serwisu zewnetrzenego Miasta Szczecinstrona główna
Start konsultacji ws. Sieci Tramwajowej Prawobrzeże

Ruszają kompleksowe konsultacje społeczne dotyczące planów stworzenia Sieci Tramwajowej Prawobrzeże. W październiku odbędą się spotkania z mieszkańcami, a w miasto wyruszą ankieterzy. Konsultacje mają ułatwić podjęcie decyzji o kolejności realizacji trzech proponowanych wariantów.

Plan stworzenia Sieci Tramwajowej Prawobrzeże jest kontynuacją prac nad koncepcją drugiego etapu Szybkiego Szczecińskiego Tramwaju. Przypomnijmy, że w przyszłości SST ma pełnić swoją rolę na odcinku od ul. Handlowej do ul. Derdowskiego.

Jednocześnie planuje się rozpoczęcie nowego projektu pod nazwą Sieć Tramwajowa Prawobrzeże, który przewiduje trzy przebiegi nowych tras tramwajowych od ul. Handlowej. To właśnie na temat tych rozwiązań rozmawiać będą z mieszkańcami przedstawiciele magistratu oraz eksperci. Celem spotkań będzie poinformowanie mieszkańców o harmonogramie planowanych działań oraz ustalenie kolejności realizacji poszczególnych wariantów sieci tramwajowej na prawobrzeżu.

Spotkania konsultacje są zaplanowano na dni: 5. października, g. 17 (CKS Rydla, ul. Rydla 49), 10. października, g. 17 (Klub Delta, ul. Racławicka 10) oraz 23. października, g. 17.30 (SP 59, ul. Dąbska 105.

Na spotkania zapraszamy także rodziców z dziećmi, dla najmłodszych przygotowana zostanie specjalna przestrzeń oraz zapewniona opieka animatora.

Narzędziem pomocniczym przy konsultowaniu będą ankiety, które przez dwa tygodnie w październiku zostaną przeprowadzane w Szczecińskim Szybkim Tramwaju, pod wybranymi szkołami (CSK Rydla, II LO i XIII LO) oraz podczas spotkań.

Dodatkowo informujemy, że badanie opinii mieszkańców Miasta Szczecin będzie prowadzone poprzez umieszczenie proponowanych wariantów "Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl . Proces konsultacyjny potrwa do końca roku.

SST – znikną utrudnienia na ulicach

W związku z zakończeniem zasadniczych robót budowlanych na Szczecińskim Szybkim Tramwaju i trwającymi odbiorami jutro tj. 24.04.br. (piątek) w godzinach przedpołudniowych zostanie przywrócona stała organizacja ruchu.

Tym samym zniknie większość utrudnień, które związane były z prowadzoną inwestycją. M.in. otwarty zostanie dla wszystkich kierujących nowy wiadukt na ul. Batalionów Chłopskich i Gryfińskiej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu dotyczy także ul. Hangarowej, Eskadrowej oraz Leszczynowej.