Szczeciński Szybki Tramwaj - strona główna
Odwołanie do serwisu zewnetrzenego Miasta Szczecinstrona główna

Opis inwestycji

Przedsięwzięcie obejmuje budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do pętli pośredniej "Turkusowa" o długości 4 km. Powstanie torowisko biegnące po wykonanych w ramach przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę estakadach oraz po moście. W dalszej części linia tramwajowa biegnie po terenie oraz w wykopach. Po przekroczeniu Regalicy linia tramwajowa przebiegać będzie między jezdniami ul. Hangarowej, po czym bezkolizyjnie dla ruchu samochodowego skręci do ulicy Jaśminowej, dalej prowadzona będzie pod wiaduktem kolejowym w kierunku osiedla Słonecznego. W zakres inwestycji wchodzi również budowa wiaduktów nad Szczecińskim Szybkim Tramwajem w ulicy Hangarowej i Batalionów Chłopskich oraz budowa przystanków i pośredniej pętli "Turkusowa".

Inwestycja składa się z trzech etapów:

I: Przebudowa ulicy Hangarowej dla potrzeb budowy SST wraz z niezbędnym przełożeniem uzbrojenia podziemnego.

[ WIZUALIZACJA SST ETAP I  .pdf ]

II: Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich dla potrzeb budowy SST wraz z niezbędnym przełożeniem uzbrojenia podziemnego i przystankiem „Gryfińska”.

III: Budowa SST na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ul. Turkusowej.

 Wykonawca: Konsorcjum firm:

 1. Szybki Tramwaj Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (Lider Konsorcjum)
 2. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (Partner Konsorcjum)

 Korzyści płynące z inwestycji:

 • połączenie tramwajowe centrum Szczecina z dzielnicami leżącymi na prawobrzeżu,
 • poprawa oferty transportu miejskiego w mieście poprzez zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,
 • poprawa warunków korzystania z transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne,
 • zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury w związku z poprawą jej stanu technicznego,
 • zwiększenie przepustowości na omawianej trasie poprzez odciążenie natężenia ruchu kołowego - SST stanie się alternatywą transportową dla codziennie dojeżdżających z prawobrzeża na lewobrzeże i odwrotnie, dlatego zakłada się, że część podróżujących zaniecha codziennego podróżowania samochodem,           
 • zmniejszenie awaryjności infrastruktury transportowej,
 • poprawa oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie hałasu i emisji spalin,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Szczecin (poprzez stworzenie dostępnej dla wszystkich oferty łatwego i szybkiego pokonywania dużych odległości)

Przewidywany czas ukończenia zadania:II połowa 2015 roku.


typ pliku  Wizualizacja SST Etap I [8.96 MB]