Szczeciński Szybki Tramwaj - strona główna
Odwołanie do serwisu zewnetrzenego Miasta Szczecinstrona główna

Źródła dofinansowania

Wartość projektu:  188 542 193,81 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 145 969 041,85 PLN

Wartość dofinansowania: 86 121 734,69 PLN

Procent dofinansowania: 58,999999999% kosztów kwalifikowalnych. Zmiana danych jest związana z podpisaniem 31.12.2013 roku aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet VII transport przyjazny środowisku; działanie 7.3 Transport miejski.