Szczeciński Szybki Tramwaj - strona główna
Odwołanie do serwisu zewnetrzenego Miasta Szczecinstrona główna

Aktualności

Start konsultacji ws. Sieci Tramwajowej Prawobrzeże

Ruszają kompleksowe konsultacje społeczne dotyczące planów stworzenia Sieci Tramwajowej Prawobrzeże. W październiku odbędą się spotkania z mieszkańcami, a w miasto wyruszą ankieterzy. Konsultacje mają ułatwić podjęcie decyzji o kolejności realizacji trzech proponowanych wariantów.

Plan stworzenia Sieci Tramwajowej Prawobrzeże jest kontynuacją prac nad koncepcją drugiego etapu Szybkiego Szczecińskiego Tramwaju. Przypomnijmy, że w przyszłości SST ma pełnić swoją rolę na odcinku od ul. Handlowej do ul. Derdowskiego.

Jednocześnie planuje się rozpoczęcie nowego projektu pod nazwą Sieć Tramwajowa Prawobrzeże, który przewiduje trzy przebiegi nowych tras tramwajowych od ul. Handlowej. To właśnie na temat tych rozwiązań rozmawiać będą z mieszkańcami przedstawiciele magistratu oraz eksperci. Celem spotkań będzie poinformowanie mieszkańców o harmonogramie planowanych działań oraz ustalenie kolejności realizacji poszczególnych wariantów sieci tramwajowej na prawobrzeżu.

Spotkania konsultacje są zaplanowano na dni: 5. października, g. 17 (CKS Rydla, ul. Rydla 49), 10. października, g. 17 (Klub Delta, ul. Racławicka 10) oraz 23. października, g. 17.30 (SP 59, ul. Dąbska 105.

Na spotkania zapraszamy także rodziców z dziećmi, dla najmłodszych przygotowana zostanie specjalna przestrzeń oraz zapewniona opieka animatora.

Narzędziem pomocniczym przy konsultowaniu będą ankiety, które przez dwa tygodnie w październiku zostaną przeprowadzane w Szczecińskim Szybkim Tramwaju, pod wybranymi szkołami (CSK Rydla, II LO i XIII LO) oraz podczas spotkań.

Dodatkowo informujemy, że badanie opinii mieszkańców Miasta Szczecin będzie prowadzone poprzez umieszczenie proponowanych wariantów "Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl . Proces konsultacyjny potrwa do końca roku.

2017/10/03

Szczeciński Szybki Tramwaj na finiszu

Zgodnie z umową generalny wykonawca zgłosił zakończenie zasadniczych robót na budowie I etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Trwają przygotowania do odbiorów budowlanych.

Zakończenie robót zasadniczych nie oznacza, że z placu budowy znikają ekipy budowlane. Generalny wykonawca przeprowadza pierwsze testy oraz usuwa usterki.

Wkrótce rozpoczną się oficjalne odbiory, które potrwają przynajmniej kilka tygodni. Stopniowo przywracana będzie także stała organizacja ruchu, o czym szczegółowo będziemy informować w osobnych komunikatach.

Umowę na stworzenie pierwszej linii tramwajowej, która połączy lewo i prawobrzeże miasta podpisano dokładnie 2 lata temu. Przez ten czas konsorcjum firm Strabag i Szybki Tramwaj wybudowało m.in. 8 km torów tramwajowych, nowe przystanki, estakady, kładki oraz drogi i inne niezbędne elementy. Koszt inwestycji wynosi prawie 189 mln złotych, z czego ponad 86 mln pochodzi z unijnego dofinansowania.

2015/04/13

Aktualności SST

Już tylko 3 miesiące pozostały do zakończenia budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Mimo zimowej aury generalny wykonawca prowadzi szereg prac, które każdego dnia przybliżają do pierwszego przejazdu między lewym i prawem brzegiem miasta.

W wykopie obudowanym odbywa się montaż zbrojenia, układanie mat antywibracyjnych oraz ostatnich elementów torowiska. Prace trwają również na pętli Turkusowa gdzie powstają m.in. wiaty przystankowe oraz wykańczany jest budynek socjalno-kasowy.

W rejonie ul. Citroena rozpoczęły się z kolei roboty drogowe, powstają nowe chodniki oraz wymieniana jest nawierzchnia ulicy.

2015/02/02

SST – Wieści z budowy

To już ostatnie miesiące budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – pierwszej linii, która połączy lewy i prawy brzeg miasta. Wraz z nadejściem nowego roku generalny wykonawca otworzył dla ruchu wiadukt na ul. Gryfińskiej. To drugi obiekt tego typu, który powstał w ramach inwestycji. Po pierwszym z nich – w ciągu ul. Hangarowej kierowcy mogą jeździć od października ubiegłego roku.

Niemal gotowy już jest wykop obudowany, w którym już za kilka miesięcy będą jeździły tramwaje. Aktualnie ekipy budowlane układają i spawają kolejne metry nowego torowiska. Prace trwają również na pętli Turkusowa, gdzie stanął budynek socjalno-kasowy oraz na ul. Batalionów Chłopskich gdzie prowadzone są prace przy instalacjach gazowej i sanitarnej.

2015/01/15

SST – Wieści z budowy

Trwa budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Generalny wykonawca dzięki sprzyjającej pogodzie prowadzi szereg prac związanych m.in. z nasadzaniem pierwszych krzewów i zieleni oraz układaniem torów na pętli Turkusowa gdzie budowany jest także tunel dla pieszych.

Obok przystanku „Lotnisko” budowana jest kładka dla pieszych. W ostatnich tygodniach odbyły się jej próbne obciążenia. Uwagę kierowców przyciągali pracownicy biegający i skaczący po konstrukcji.

W miejscu gdzie stała Willa Gruneberga rozpoczął się demontaż szyn ślizgowych. Po usunięciu wszystkich elementów rozpoczną się prace związane z różnego rodzaju instalacjami podziemnymi.

Inwestycja kosztuje ponad 188 mln złotych, z czego ponad 106 mln pochodzi z dofinansowania.

2014/11/03

Przesunięcie Willi Grüneberga - zakończenie

17 października, w godzinach przedpołudniowych rozpoczęła się operacja przesunięcia (translokacji) budynku. Został przesunięty po torach ślizgowych, na odległość ok. 45 metrów, w miejsce nowej lokalizacji. Prace wykonane zostały w taktach około 10 cm. Willa przesuwała się z prędkością 3 metrów na godzinę. Procedura przesunięcia budynku trwała kilkanaście godzin i zakończyła się w sobotę, 18 października.

Po przesunięciu przeprowadzono inwentaryzację, polegającą na sprawdzeniu stanu elementów usztywniających i wzmocnień. 18 października rano budynek został obrócony, aby można go było usadowić w miejscu gdzie przygotowane zostały fundamenty.
 

Cała operacja związana z przesunięciem oraz usadowieniem budynku na stałe w nowej lokalizacji zakończy się do końca tygodnia.

2014/10/21

Kolejny etap budowy SST

Rozpoczęła się operacja przesuwania Willi Grüneberga. Działanie związane jest z budową Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

17 października, w godzinach przedpołudniowych rozpoczęła się operacja przesunięcia (translokacji) Willi Grüneberga. Budynek będzie przesuwany po torach ślizgowych, na odległość ok. 45 metrów, w miejsce nowej lokalizacji. Prace będą wykonywane w taktach około 10 cm, w czasie 2-3 metrów na godzinę. Sama procedura przesunięcia budynku powinna potrwać ok. 10-12 godzin i zakończyć się w późnych godzinach wieczornych.

Po przesunięciu dokonana zostanie inwentaryzacja, polegająca na sprawdzeniu stanu elementów usztywniających i wzmocnień. W trakcie prowadzenia prac będzie wykonywany stały monitoring osiadania torów ślizgowych.

18 października rano budynek zostanie obrócony, aby można go było usadowić w miejscu gdzie przygotowane zostały fundamenty.

Cała operacja związana z przesunięciem oraz usadowieniem budynku na stałe w nowej lokalizacji zakończy się do końca przyszłego tygodnia.

Informacja dotycząca przesunięcia (translokacji) budynku – Willa Grüneberga

Kolejność robót związanych z przesunięciem budynku:

 1. Wykonanie dróg dojazdowych i placów montażowych,
 2. Rozbiórka kominów do poziomu stropu nad piętrem, demontaż luźnych elementów instalacji (np. grzejników),
 3. Wzmocnienie konstrukcji więźby i wymiana gruntów nienośnych pod fundamentami i na trasie przesuwu,
 4. Budowa fundamentów, piwnicy w miejscu docelowym,
 5. Budowa dwóch torów ślizgowych,
 6. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie otworów ścian zewnętrznych,
 7. Wykonanie prac konserwatorskich zgodnie z programem prac konserwatorskich m. in. zabezpieczenie konstrukcji ozdobnego stropu oraz elementów podlegających zabezpieczeniom konserwatorskim,
 8. Montaż dodatkowych usztywnień i wzmocnień budynku,
 9. Wzmocnienie konstrukcji stropu na czas przesunięcia obiektu,
 10. Wykonanie stropu sprężonego, na którym będzie przesuwany budynek,
 11. Wypełnienie pustki powietrznej w ścianach warstwowych pianką poliuretanową,
 12. Demontaż dachówek i zabezpieczenie stropu górnej kondygnacji grubą folią budowlaną przeciw zjawiskom atmosferycznym,
 13. Zabezpieczenie więźby dachowej taśmami wiatrownicowymi.

Kolejność wykonywania robót związanych z translokacją budynku w nową lokalizację:

 1. Podniesienie budynku na siłownikach hydraulicznych, montaż łożysk, regulacja i opuszczenie budynku na tory ślizgowe,
 2. Prace będą wykonywane w taktach około 10 cm. Po przesunięciu należy dokonać inwentaryzacji budynku, sprawdzić stan elementów usztywniających i wzmocnień,
 3. W trakcie prowadzenia prac będzie wykonywany stały monitoring osiadania torów ślizgowych,
 4. Po przesunięciu budynku w nową lokalizację należy wykonać obrót budynku,
 5. Podniesienie budynku na siłownikach, demontaż łożysk, opuszczenie budynku na wybudowane fundamenty, demontaż osprzętu oraz konstrukcji przewidzianych na czas przesunięcia

Przesunięcie budynku odbywa się pod stałym monitoringiem geodezyjnym, Wykonawcy Robót Budowlanych, inspektorów nadzoru oraz służb konserwatorskich Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków. 

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju rozpoczęła się w 2013 roku. Przedsięwzięcie obejmuje budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do pętli pośredniej "Turkusowa" o długości 4 km. Powstanie torowisko biegnące po wykonanych w ramach przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę estakadach oraz po moście. W dalszej części linia tramwajowa biegnie po terenie oraz w wykopach. Po przekroczeniu Regalicy linia tramwajowa przebiegać będzie między jezdniami ul. Hangarowej, po czym bezkolizyjnie dla ruchu samochodowego skręci do ulicy Jaśminowej, dalej prowadzona będzie pod wiaduktem kolejowym w kierunku osiedla Słonecznego. W zakres inwestycji wchodzi również budowa wiaduktów nad Szczecińskim Szybkim Tramwajem w ulicy Hangarowej i Batalionów Chłopskich oraz budowa przystanków i pośredniej pętli "Turkusowa".

Inwestycja składa się z trzech etapów:

I: Przebudowa ulicy Hangarowej dla potrzeb budowy SST wraz z niezbędnym przełożeniem uzbrojenia podziemnego.

II: Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich dla potrzeb budowy SST wraz z niezbędnym przełożeniem uzbrojenia podziemnego i przystankiem „Gryfińska”.

III: Budowa SST na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ul. Turkusowej.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm  Szybki Tramwaj Sp. z o.o i STRABAG Sp. z o.o.

Koszt inwestycji wynosi 188 542 193,81 złotych, kwota dofinansowania to 106 081 977,61 złotych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet VII transport przyjazny środowisku; działanie 7.3 Transport miejski.

2014/10/17


Blisko, coraz bliżej

Już tylko nieco ponad pół roku pozostało do zakończenia budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.  Pierwsza linia która połączy lewo i prawobrzeże miasta powstaje w bardzo dobrym tempie.

W związku z postępem prac zmiany odczuli kierowcy wyjeżdżający z miasta. Na początku października oddano do użytku wiadukt na ulicy Hangarowej, dzięki czemu kierujący mają do dyspozycji 3 pasy ruchu. Jednocześnie cały czas trwają prace przy wykończeniu drugiego z wiaduktów powstającego w ramach SST. Na ul. Batalionów Chłopskich przykręcono już poręcze i balustrady.

Widowiskowe prace toczą się m.in. ma pętli Turkusowa. Tam powstaje tunel prowadzący pod trasą tramwajową. Niedługo zacznie się układanie samych torów. Cały czas trwa również przygotowywanie do przenosin Willi Gruneberga. Po wzmocnieniu budynek będzie przesunięty na specjalnych szynach o kilkadziesiąt metrów.

2014/10/15

Aktualności SST

To już półmetek budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Za rok pojedziemy pierwszą linią, która bezpośrednio połączy dzielnice miasta położone pod dwóch stronach Odry. Letnia pogoda niewątpliwie sprzyja wszystkich pracom.

Na trasie dokręcane są kolejne szyny, pojawią się też tony podkładów. Gotowa jest rynna, w której biegła będzie część trasy SST. Ekipy budowlane cały czas pracują przy nowych wiaduktach na ul. Hangarowej oraz Gryfińskiej. Kierowcy powinni pamiętać o zwężonych pasach ruchu na jakie mogą natrafić w związku z budową kładki w rejonie przystanku „Lotnisko”.

Wojewódzki Konserwator Zabytków zaakceptował plan przeniesienia Willi Grunenberga. Aktualnie trwają ostatnie ustalenia dotyczące translokacji budynku. Jednocześnie w środku rozpoczęły się prace konserwatorskie, których celem jest zachowanie zabytkowych elementów.

2014/07/07

Nowości SST

Układanie podkładów pod tory tramwajowe, przykręcanie kolejnych szyn oraz budowa wiaduktów – to główne zadania realizowane obecnie na budowie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

W okolicach Mostu Pionierów generalny wykonawca każdego dnia dokręca kolejne metry przyszłego torowiska oraz przerzuca tony podkładów.

Na ul. Hangarowej widać już fundamenty przyszłej estakady, prace przy budowie kolejnej trwają na ul. Gryfińskiej w pobliżu Willi Gruneberga. Tam też kierowcy poruszają się po jezdni tymczasowej utworzonej na czas budowy wiaduktu. Ruch odbywa się wahadłowo.

2014/03/10

Nowości na budowie SST

Zima sprzyja pracom na budowie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Postęp na własnej skórze odczuli kierowcy i piesi na ul. Gryfińskiej oraz Bagiennej. Tam rozpoczęła się budowa torowiska co wymusiło zmiany w organizacji ruchu.
 

Gryfińska (w pobliżu Willi Gruneberga) jest zwężona do jednego pasa ruchu ale przejeżdżać nią mogą tylko samochody upoważnione. Z kolei na Moście Pionierów rozpoczął się montaż pierwszych szyn. Dla budowy każdego torowiska jest to bardzo ważne wydarzenie.
 
Ekipy na bieżąco pracują przy budowie różnego rodzaju kanalizacji. Ciężki sprzęt spotkamy także w rejonie przyszłej pętli Turkusowa. Tam trwa m.in. budowa stacji prostownikowej.

2014/01/20

Nowości SST
Mimo zimowej pory prace na budowie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju idą pełną parą. Po dawnej siedzibie TBS Prawobrzeże nie ma już śladu. Cała działka została uporządkowana.
 
Generalny wykonawca rozpoczął prace przy budowie przyszłej estakady w ciągu ul. Hangarowej. W tym miejscu uwagę przykuwała wiertnica, której zadaniem było wzmocnienie podłoża.

Zobacz zdjęcia

Zakończyło się również palowanie.
 
Na Moście Pionierów można z kolei dostrzec spory odcinek ułożonych już podkładów pod przyszłe torowisko. Generalny wykonawca w dalszym ciągu prowadzi również wiele robót ziemnych m.in. związanych z budową kanalizacji deszczowych.
 

2013/12/20

Nowości na SST

Rozbiórka budynków i porządkowanie terenu po dawnej siedzibie TBS Prawobrzeże – m.in. takie roboty wykonywane są obecnie na budowie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Na miejscu cały czas widać ciężki sprzęt a efekty jego pracy można mierzyć w tonach gruzu.


Generalny wykonawca prowadzi także prace w rejonie pętli „Turkusowa”. Po wybudowaniu tunelu dla pieszych odtworzono już linię kolejową biegnącą nad nim. Ekipy budowlane spotkamy również na ul. Hangarowej gdzie w miejscu przyszłego torowiska trwają prace ziemne. Układana jest m.in. warstwa odsączająca.

Ponadto z każdym dniem jest też coraz bliżej do przeprowadzenia skomplikowanej operacji związanej z przeniesieniem Willi Gruneberga. Więcej szczegółów już wkrótce.

2013/10/30

Prace trwają

Widać już co raz większe postępy przy budowie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

 
Krajobraz wokół budowy nowej szczecińskiej inwestycji zmienia się z dnia na dzień. Od Basenu Górniczego przez całą długość mostu Pionierów widać już poustawiane słupy trakcyjne. Trwa przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hangarowej. Natomiast w rejonie pętli turkusowa trwają roboty ziemne związane m.in. z przebudową gazociągu, oraz budową tunelu dla pieszych.

 
Pomiędzy jezdniami ul. Eskadrowej widać już efekty wzmocnienia podłoża przeznaczonego pod przyszłe torowisko. W najbliższym czasie ruszą także prace związane z wykonaniem wykopu obudowanego na odcinku pomiędzy ul. Hangarową i Bat. Chłopskich.
 

2013/09/19

Szczeciński Szybki Tramwaj rośnie w oczach


Na budowie praca wre. Przekonać się o tym mogą wszyscy mieszkańcy i turyści podróżujący ulicą Hangarową.

Wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu właśnie ze względu na budowę nowej trasy tramwajowej. Zamknięta jest nitka wyjazdowa z miasta. W okolicach skrzyżowania z ul. Leszczynową powstaje wiadukt. Samochody będą poruszać się górą, natomiast dołem przejadą tramwaje skręcające z i w kierunku dzielnicy Zdroje.

Na trasie SST stawiane są słupy trakcyjne, powstaje kanalizacja deszczowa i melioracyjna.

W rejonie pętli „Turkusowa” uwagę przyciągają zbrojenie i fundamenty przyszłego tunelu dla pieszych, który umożliwi przejście z przystanku w stronę osiedli
.

Nie obyło się także bez wybuchowych niespodzianek. Podczas prac firma natrafiła na bombę z czasów II wojny światowej. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Dalszych przeszkód do budowy nie ma.

2013/09/05

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju ruszyła pełną parą

Już za dwa lata Prawobrzeże z centrum Szczecina połączy nowoczesna linia tramwajowa. Zanim jednak mieszkańcy skorzystają z nowego połączenia, mogą na bieżąco obserwować postęp prac. 


Generalny wykonawca -firma Strabag- przeprowadziła już wiele potrzebnych badań, wytyczono trasę SST, tam gdzie było to niezbędne uporządkowano teren i przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów. 

W rejonie Basenu Górniczego wymieniono grunt oraz powstało koryto pod torowisko tramwajowe w stronę mostu przez Regalicę i dalej.

Zobacz zdjęcia

Od czerwca w rejonie prowadzonych prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Wzdłuż ulic Eskadrowej i Hangarowej ograniczone są lewe pasy ruchu. Ma to związek z budową m.in. kolektora deszczowego oraz kanalizacji.


Prace obejmują także roboty na obszarze pętli „Turkusowa”. Trwa tam przebudowa sieci cieplnej oraz budowa kanalizacji melioracyjnej.
 

2013/07/23

Rusza budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Umowa na budowę pierwszego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju podpisana! Już za dwa lata pasażerowie komunikacji miejskiej dojadą tramwajem bezpośrednio z centrum Szczecina do Zdrojów i okolic Osiedla Słonecznego.
 
Podpisanie umowy oficjalnie rozpocznie budowę jednej z ważniejszych i najbardziej oczekiwanych inwestycji komunikacyjnych w historii Szczecina. Dokument podpisali  prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz Alfred Watzl i Wojciech Trojanowski przedstawiciele konsorcjum firm Szczeciński Tramwaj sp. z o.o. -  Strabag sp. z o.o., które będzie realizować inwestycję.
 
- Marzenia o szybkim tramwaju spełniają się. W 2015 mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego tramwajowego połączenia między prawobrzeżem i lewobrzeżem Szczecina – powiedział Piotr Krzystek – To niezwykle istotna i długo oczekiwana inwestycja.
 
- Realizacja inwestycji budowy Szybkiego Tramwaju dla firmy Strabag jest równie istotna jak dla Miasta Szczecin. Mamy świadomość, że to dla Szczecina najważniejsza inwestycja ostatnich kilkudziesięciu lat, dzięki której zapewniona zostanie płynna i bezkolizyjna komunikacja między dwoma częściami miasta. W ciągu 24 miesięcy, przy najbardziej korzystnej ofercie dla zamawiającego, wybudujemy nowoczesną infrastrukturę, według najlepszych europejskich standardów. Strabag posiada szerokie doświadczenie, pozwalające realizować inwestycje wymagające zarówno wiedzy z zakresu budownictwa drogowego jak i budownictwa ogólnego oraz inżynieryjnego – podkreślili przedstawiciele wykonawcy Alfred Watzl i Wojciech Trojanowski.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 
Umowa podpisana została na pętli tramwajowej przy Basenie Górniczym w nowoczesnym tramwaju Swing. Miejsce wybrane zostało nieprzypadkowo. To właśnie tu, przed wjazdem na Most Pionierów kończy się sieć tramwajowa w kierunku prawobrzeża Szczecina. Linia SST będzie jej przedłużeniem. Trasę tę podobnie jak dziś linię 7 i 8 obsługiwać będą w większości niskopodłogowe Swingi.
 
Budowana nowa linia tramwajowa mieć będzie ok. 4 km długości i zakończy się tymczasową pętlą przy ul. Turkusowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Osiedla Słonecznego i okolicach szpitala w Zdrojach. Docelowo trasa SST ma kończyć się w Kijewie. Podczas przetargu wykonawca zaoferował, że zrealizuje inwestycję za ok. 166 milionów złotych.

2013/07/09


Moment podpisania umowy.