Szczeciński Szybki Tramwaj - strona główna
Odwołanie do serwisu zewnetrzenego Miasta Szczecinstrona główna

Aktualna organizacja ruchu drogowego

SST – znikną utrudnienia na ulicach

W związku z zakończeniem zasadniczych robót budowlanych na Szczecińskim Szybkim Tramwaju i trwającymi odbiorami jutro tj. 24.04.br. (piątek) w godzinach przedpołudniowych zostanie przywrócona stała organizacja ruchu.

Tym samym zniknie większość utrudnień, które związane były z prowadzoną inwestycją. M.in. otwarty zostanie dla wszystkich kierujących nowy wiadukt na ul. Batalionów Chłopskich i Gryfińskiej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu dotyczy także ul. Hangarowej, Eskadrowej oraz Leszczynowej.

2015/04/23

Zmiana organizacji ruchu – Szczeciński Szybki Tramwaj

8.01.br. (czwartek) w godzinach przedpołudniowych na ul. Gryfińskiej nastąpi zmiana organizacji ruchu. W związku z zakończeniem budowy nowego wiaduktu ruch kołowy zostanie skierowany na nowy obiekt.

Na miejscu ruch dalej będzie odbywał się wahadłowo. W tym czasie przez teren budowy przejeżdżać mogą tylko pojazdy komunikacji miejskiej, TAXI, służby komunalne, pojazdy budowy oraz rowery i motocykle.

2015/01/07

Zmiana organizacji ruchu – SST

W związku z budową Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju we wtorek tj. 20.05.br. nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Zamknięty zostanie tymczasowy przejazd z ul. Leszczynowej w ul. Hangarową (obok stacji BP).

2014/05/16

Zmiana organizacji ruchu na ul. Bagiennej

W związku z budową torowiska pod Szczeciński Szybki Tramwaj 13.01.2014r. (poniedziałek) na ul. Bagiennej w godzinach porannych nastąpi zmiana organizacji ruchu. W rejonie skrzyżowania z ul. Jaśminową ulica Bagienna zostanie zamknięta dla ruchu kołowego i pieszego. Tym samym nie będzie już możliwości bezpośredniego przejazdu między w/w ulicami.

Takie rozwiązanie stanowić będzie docelowy układ drogowy. W związku z tym na czas prac przy budowie torowiska nie planuje się wprowadzania objazdów. Ma to na celu wykształcenie w pieszych i kierujących nowego nawyku obsługi komunikacyjnej tego rejonu.

2014/01/10

Ul. Bagienna – przez weekend bez zmian

W czwartek 9.01.2014r. nie dojdzie do zapowiadanej zmiany organizacji ruchu na ul. Bagiennej w Szczecinie (w związku z budową Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju). Wprowadzenie zmian Generalny Wykonawca przełożył na przyszły tydzień.

O szczegółach będziemy informować.

2014/01/08

Zmiana organizacji ruchu na ul. Bagiennej

W związku z budową torowiska pod Szczeciński Szybki Tramwaj 9.01.2014r. (czwartek) na ul. Bagiennej nastąpi zmiana organizacji ruchu. W rejonie skrzyżowania z ul. Jaśminową ulica Bagienna zostanie zamknięta dla ruchu kołowego i pieszego. Tym samym nie będzie już możliwości bezpośredniego przejazdu między w/w ulicami.

Takie rozwiązanie stanowić będzie docelowy układ drogowy. W związku z tym na czas prac przy budowie torowiska nie planuje się wprowadzania objazdów. Ma to na celu wykształcenie w pieszych i kierujących nowego nawyku obsługi komunikacyjnej tego rejonu.

2014/01/03

Zmiana organizacji ruchu

We wtorek 15 października 2013 r. w godzinach porannych na części ul. Winogronowej w Szczecinie nastąpi zmiana organizacji ruchu.

W pobliżu stacji benzynowej BP staną znaki B-36 oznaczające „Zakaz zatrzymywania”. Nowa organizacja ma umożliwić bezpieczny dojazd samochodów ciężarowych obsługujących stację paliw.

Zmiany mają związek z budową Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

2013/10/14

Zmiany w ruchu - 19. sierpnia 2013

Konsorcjum  Szybki  Tramwaj  Sp. z o. o. / Strabag Sp. z o. o. - Wykonawca  Umowy  „Budowa  Szczecińskiego  Szybkiego Tramwaju”, w związku z planowanymi   zmianami  w  tymczasowej  organizacji  ruchu, informuje  jak poniżej.

W  dniu  19.08.2013  r.  planowane  jest  wprowadzenie  projektu nr 5 tymczasowej organizacji ruchu - etap 1a.
 
Projekt zakłada wyłączenie z ruchu pojazdów  jezdni  południowej ul. Hangarowej na odcinku od skrzyżowania ul. Eskadrowej  z  ul.  Leszczynową do skrzyżowania z ul. „Starą” Hangarową (na jezdni północnej) i zjazdu na teren Centrum Likwidacji Szkód PZU (na jezdni południowej). 
 
Zamknięcie  jezdni  południowej  na  w/w odcinku wiąże się z wprowadzeniem  ruchu  dwukierunkowego  na  jezdni północnej. Przekierowanie ruchu na jezdnię północną w kierunku wyjazdowym z centrum miasta nastąpi na odcinku  poprzedzającym  skrzyżowanie  z  ul.  Leszczynową  z  zapewnieniem możliwości  prawoskrętu  w  kierunku  dzielnicy  Zdroje. 
 
Przejazd zostanie zlokalizowany  pomiędzy  bramownicą  a w/w skrzyżowaniem i będzie częściowo wykorzystywał  zjazd  na  teren  budowy. Wjazd z odcinka dwukierunkowego na jezdnię  południową  zlokalizowany zostanie przed zjazdem na teren „Centrum Likwidacji Szkód PZU” i umożliwi pojazdom dojazd do ul. Citroena oraz wjazd na teren przyległych podmiotów gospodarczych.

2013/08/13

Zmiany w ruchu od 1. sierpnia 2013

W związku z finałem regat The Tall Ships Races oraz festiwalem fajerwerków Pyromagic w nocy z dnia 31.07.2013r. na 1.08.2013r. zostanie wprowadzony kolejny etap czasowej organizacji ruchu związanej z budową Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Przywrócone zostaną 3 pasy ruchu dla każdego kierunku na ulicach Eskadrowej i Hangarowej na odcinku od Mostu im. Pionierów Miasta Szczecina do ul. Andrzeja Struga. Organizacja będzie obowiązywała do dnia 12.08.2013r..

W nocy z dnia 12.08.2013r. na 13.08.2013r. nastąpi wyłączenie z ruchu pojazdów jezdni południowej ul. Hangarowej (nitka wyjazdowa) na odcinku od skrzyżowania ul. Eskadrowej z ul. Leszczynową do wysokości zjazdu na teren Likwidacji Szkód PZU, dealara firmy Citroen. Ruch zostanie przeniesiony na poszerzoną w tym celu jezdnię wjazdową do miasta, na której zostaną wyznaczone 4 pasy ruchu (po dwa w każdym kierunku) o zmniejszonej szerokości. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać około 1 roku.

2013/07/25

Zmiany w ruchu - 12. czerwca 2013
 
W środę 12 czerwca wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu związane z budową Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Wprowadzana organizacja ruchu obejmuje wydłużenie dotychczas obowiązującego zawężenia lewych pasów ruchu obu jezdni ul. Eskadrowej  o dalszy odcinek ul. Hangarowej, aż do wysokości zjazdu do ul. Andre Citroena.
 
Ograniczenie lewych pasów ruchu na jezdniach ul. Eskadrowej i Hangarowej jest konieczne ze względu na wykonanie kolejnego wjazdu na plac budowy SST położony w pasie pomiędzy obiema jezdniami oraz do wykonania przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami ul. Hangarowej.
 
Wyłączenie lewych pasów ruchu wzdłuż jezdni ul. Eskadrowej i Hangarowej obejmować będzie odcinek o długości ok. 2 km (w każdym kierunku).  Na całym  odcinku będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie ok. 2 miesięcy.

2013/07/09